Wspomnienie z ostatniego Kongresu Adoracyjnego we Wrocławiu.
Temat: o. Andrasz i eucharystyczne ❤️ JEZUSA.
Bogu niech będą dzięki za EWTN Polska – za dobrą organizację i mądre, Boże dyskusje.
https://www.facebook.com/photo?fbid=422972470633525&set=pcb.422973480633424
 
Facebook