Ojciec Józef Andrasz SJ

kapłan zakonny Towarzystwa Jezusowego (Jezuici)

 

Ojciec Józef Andrasz urodził się 16 X 1891 roku. Przyszedł na świat w Wielopolu koło Nowego Sącza, w rodzinie, w której było dziesięcioro dzieci. Sakrament chrztu św. otrzymał w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach. Po ukończonym gimnazjum w Nowym Sączu, mając 15 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i po dwóch latach nowicjatu złożył pierwsze śluby zakonne.
Następnie studiował filozofię i teologię w Polsce i Grafenbergu, 19 III 1919 roku w Krakowie, w kościele św. Barbary przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Anatola Nowaka. Ojciec Andrasz zmarł 1 lutego 1963.

W 1930 roku został Krajowym Sekretarzem Apostolstwa Modlitwy oraz Dzieła Poświęcenia Rodzin; funkcje tę pełnił aż do 1953 roku. W latach 1923-1928 redagował „Nasze Wiadomości”. W latach 1930-1940 był redaktorem „Posłańca Serca Jezusowego” i przez rok dyrektorem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (1936-1937). Dzięki jego staraniom wydano też nowe opracowanie „Nowego Testamentu” w przekładzie ks. Jakuba. Wujka SJ.

W duchowym „Dzienniczku” św. siostry Faustyny Kowalskiej jest najczęściej wymienianym kapłanem (59 razy). Był jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym na początku jej drogi zakonnej i pod koniec jej życia, aż do śmierci (1938). Po raz pierwszy siostra Faustyna skorzystała z sakramentu spowiedzi u ojca Andrasza przed ślubami wieczystymi w kwietniu 1933 roku. W sumie o. Andrasz posługiwał Siostrze Faustynie przez ponad 2 i pół roku, a po jej śmierci zaangażował się w realizację jej posłannictwa.
Pod jego kierunkiem powstał obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły, słynący dziś łaskami w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach; on też zapoczątkował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego w klasztornej kaplicy Zgromadzenia w Łagiewnikach (1943) i obchodzenie święta Miłosierdzia (1944). Z jego inicjatywy zbierano wspomnienia o Siostrze Faustynie, a on sam napisał książeczkę „Miłosierdzie Boże… ufamy Tobie”, popularyzującą nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

Ponadto, ojciec Andrasz przez ponad 10 lat pełnił posługę spowiednika i kierownika duchowego dla bł. Anieli Salawy, służebnicy Bożej        m. Pauli Zofii Tajber ZDCH, bł. m. Klemensy Staszewskiej OSU, sł. Bożej s. Emanueli Kalb.
Obecnie rozpoczął się etap przygotowawczy procesu beatyfikacyjnego tego świątobliwego kapłana.

Modlitwa o uproszenie łaski

Facebook