W święto Podwyższenia Krzyża 14 września br. czciciele Bożego Miłosierdzia z Sądecczyzny upamiętnili postać o. Józefa Andrasza SJ, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny. O godzinie 16.00 w Krynicy Zdroju na Górze Krzyżowej ks. prałat Andrzej Liszka, proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP, odsłonił tablicę pamiątkową, umieszczoną pod krzyżem, z napisem: ,,Tymi szlakami podążał w pierwszej połowie XX wieku ks. Józef Andrasz SJ”.

Celebrze Mszy Świętej przewodniczył i Słowo wygłosił o. Mariusz Balcerak SJ. Modlili się o uproszenie łask Bożych za wstawiennictwem o. Józefa Andrasza SJ oraz o nowe, święte powołania do Towarzystwa Jezusowego. We Mszy uczestniczyło ok. 60 osób. Również modlili się z nami Rycerze Jana Pawła II.

Góra Krzyżowa jest miejscem spoczynku konfederatów barskich. Ojciec Andrasz pochodził z rodziny patriotycznej, dwóch jego braci poległo w Legionach, a on sam przed wybuchem II wojny światowej pełnił funkcję kapelana wojskowego we Lwowie. Przebywając na swojej rekonwalescencji w Krynicy Zdroju, chodził tymi szlakami.

Facebook