Podwyższenia Krzyża 14 września  2022 r. czciciele Bożego Miłosierdzia z Sądecczyzny upamiętnią postać  o. Józefa Andrasza SJ, krakowskiego spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny. O godzinie 16.00 w Krynicy Zdroju na Górze Krzyżowej ks. prałat Andrzej Liszka, proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP, odsłoni tablicę pamiątkową, umieszczoną pod krzyżem, z napisem: „Tymi szlakami podążał w pierwszej połowie XX wieku ks. Józef Andrasz SJ”.

Celebrze Mszy świętej będzie przewodził o. Mariusz Balcerak SJ.

Góra Krzyżowa jest miejscem spoczynku konfederatów barskich. Ojciec Andrasz pochodził z rodziny patriotycznej, dwóch jego braci poległo w Legionach, a on sam przed wybuchem II wojny światowej pełnił funkcję kapelana wojskowego we Lwowie. Przebywając na wypoczynku w Krynicy Zdroju, chodził tymi szlakami.

Miejsce pod tablicę udostępnił i mocno wsparł prace terenowe pan Henryk Hajdziński. Krakus, od wielu lat znany inwestor w krynickim kurorcie.

Facebook